Groepscentrum Permanente Vorming

Welkom bij Groepscentrum permanente vorming

EU Academy

/GPV_site/(7402)-GPV/(7402)-GPV-Home/(7402)-GPV-Home-Opleidingen/(7402)-GPV-Home-Opleidingen-EU-Academy.html

IT Academy

/GPV_site/(7402)-GPV/(7402)-GPV-Home/(7402)-GPV-Home-Opleidingen/IT-Academy.html

Gezondheidszorg

/GPV_site/(7402)-GPV/(7402)-GPV-Home/(7402)-GPV-Home-Opleidingen/(7402)-GPV-Home-Opleidingen-Gezondheidszorg.html

Onderwijs

/GPV_site/(7402)-GPV/(7402)-GPV-Home/(7402)-GPV-Home-Opleidingen/(7402)-GPV-Home-Opleidingen-Onderwijs.html

Sociaal-agogisch werk

/GPV_site/(7402)-GPV/(7402)-GPV-Home/(7402)-GPV-Home-Opleidingen/(7402)-GPV-Home-Opleidingen-Sociaal-agogisch-werk.html

Talen

/GPV_site/(7402)-GPV/(7402)-GPV-Home/(7402)-GPV-Home-Opleidingen/(7402)-GPV-Home-Opleidingen-Talen.html

Eerstvolgende opleidingen

28-03-15 Trefpunt stralende beroepen - 3de congres
02-04-15 Hoe succesvol beenulcera, decubitus en diabeteswonden verzorgen?
02-04-15 Palliatieve zorg in de thuiszorg
02-04-15 Bijzondere topics inzake levenseindebeslissingen
03-04-15 Islamitische visies op relaties en opvoeding - Relaties
21-04-15 Leiding geven aan een participatieve schoolorganisatie
23-04-15 Als elkaar begrijpen een probleem wordt
23-04-15 Intakegesprekken als fundament van een vraag- en krachtgerichte samenwerkingsrelatie met de cliënt
24-04-15 Kennismaking met het socratisch gesprek
24-04-15 Islamitische visies op relaties en opvoeding - Opvoeden met de koran
28-04-15 Efficiënt detecteren, rapporteren, overdragen en feedback geven
28-04-15 Dynamics: Actieve opdrachten die zorgen voor dynamiek in je groep
28-04-15 Levensvragen bij ouderen: Op weg naar professionalisering
30-04-15 Schriftelijke communicatie voor welzijnswerkers - Workshop 1: Training van basisvaardigheden
30-04-15 Islamitische visies op zorg voor ouderen
30-04-15 Islamitische visies op zorg voor ouderen en mensen met een beperking
30-04-15 Beschermen zonder te beknotten
30-04-15 Islamitische visies op zorg mensen met een beperking
05-05-15 Waarom en hoe ontsmetten?
07-05-15 Schrijven van leerbegeleidende rapporten en commentaren
07-05-15 Referentieverpleegkundige in de stomazorg
07-05-15 Schriftelijke communicatie voor welzijnswerkers - Workshop 2: Verdieping in rapportage
08-05-15 Ethiek en begin van leven. Ethische kaders voor prenatale diagnostiek.
18-05-15 Zorgbestendig wonen
21-05-15 Palliatieve zorg in woon- en zorgcentra
21-05-15 Palliatieve zorg bij personen met matige en ernstige mentale handicap
28-05-15 Waarderend coachen
28-05-15 Inter-actie: Inspelen op de bewegingen van de ander
01-06-15 Kernkwaliteiten
04-06-15 Samen op weg naar 'binnen'. Aanleren van relaxatietechnieken voor kinderen

+ Bekijk het volledig aanbod