Groepscentrum Permanente Vorming

Welkom bij Groepscentrum permanente vorming

EU Academy

/GPV_site/(7402)-GPV/(7402)-GPV-Home/(7402)-GPV-Home-Opleidingen/(7402)-GPV-Home-Opleidingen-EU-Academy.html

IT Academy

/GPV_site/(7402)-GPV/(7402)-GPV-Home/(7402)-GPV-Home-Opleidingen/IT-Academy.html

Gezondheidszorg

/GPV_site/(7402)-GPV/(7402)-GPV-Home/(7402)-GPV-Home-Opleidingen/(7402)-GPV-Home-Opleidingen-Gezondheidszorg.html

Onderwijs

/GPV_site/(7402)-GPV/(7402)-GPV-Home/(7402)-GPV-Home-Opleidingen/(7402)-GPV-Home-Opleidingen-Onderwijs.html

Sociaal-agogisch werk

/GPV_site/(7402)-GPV/(7402)-GPV-Home/(7402)-GPV-Home-Opleidingen/(7402)-GPV-Home-Opleidingen-Sociaal-agogisch-werk.html

Talen

/GPV_site/(7402)-GPV/(7402)-GPV-Home/(7402)-GPV-Home-Opleidingen/(7402)-GPV-Home-Opleidingen-Talen.html

Eerstvolgende opleidingen

05-01-15 Postgraduaat Cardiologie
06-01-15 Postgraduaat Radiotherapie
09-01-15 Postgraduaat Instructor dans
12-01-15 Masterclass: Soins des plaies et lymphologie
13-01-15 Communicatie met mensen met dementie
13-01-15 Time (D-H) in de wondzorg
15-01-15 Masterclass: Wondzorg en lymfologie
15-01-15 Digital storytelling
19-01-15 Integratieve reflexologie: Module 1 - Brussel
20-01-15 Wilsverklaringen, vertrouwenspersonen, wettelijke vertegenwoordigers en tijdelijke bewindvoerders
21-01-15 Ruimtemeetkunde van de tweede graad met Geogebra 5
22-01-15 Help, de patiënt is lastig
22-01-15 Infirmièr(e) ‘relais’ en soins de plaie(s)
22-01-15 LO: samen leren van en met elkaar
23-01-15 Pijn in de wondzorg
26-01-15 Integratieve reflexologie: Module 1 - Lommel
26-01-15 De kunst van het vragen stellen (januari 2015)
29-01-15 Veilig medicatiegebruik en medicijngesprekken voor verpleegkundigen
30-01-15 Negatieve druktherapie in de wondzorg
30-01-15 Met de diversiteit uit je klas aan de slag: dit ben ik in Brussel
31-01-15 Blind positioneren bij conventionele skeletonderzoeken (5 zaterdagen)
02-02-15 Waarderend coachen
02-02-15 Interconnecting Network Devices 2
03-02-15 Omgaan met conflicten binnen het zorgteam
04-02-15 Advanced Switching
05-02-15 Zorgkompas: planmatig zorg ontwikkelen met het digitaal kindvolgsysteem
05-02-15 Opleiding tot geheugentrainer
05-02-15 System and Network Design Case study
23-02-15 Differentiëren in de kleuterklas... omdat elk kind uniek is
26-02-15 Jezelf coachen: hoe doe je dat?

+ Bekijk het volledig aanbod